О нама

РУКОВОДСТВО

Руководство Удружења чине следећи органи управљања:

Скупштина Удружења која броји 25 чланова. Председник Скупштине је Славица Стојчић а подпредседник Скупштине Весна Станић.

Управни одбор Удружења који броји 11 чланова и то:

 1. Љубодраг Деспотовић (председник)
 2. Бранка Дикић (подпредседник)
 3. Ристановић Милија
 4. Малешевић Миодраг
 5. Златић Бранислав
 6. Филиповић Зоран (фирма „Филком“)
 7. Славко Лукић
 8. Радојичић Вера
 9. Николић Радоје
 10. Филиповић Зоран (фирма „Зофикс)
 11. Пјевић Драган

Надзорни одбор који броји 5 чланова.

Секретар Удружења Наташа Богдановић који се стара о знаности рада Удружења и управља пословима стручне службе.

 

ЦИЉЕВИ

Наши циљеви:

 1. Промоција и подстицање развоја предузетништва и предузетничког духа
 2. Отварање нових предузећа и раст и развој постојећих
 3. Размена знања, вештина и искуства кроз успостављање мрежа пословних веза на свим нивоима, којима ће се подржати раст МСП
 4. Повезивање и пружање врхунских услуга нашим члановима, како би се помогло остваривање компаративне предности на тржишту и стварање повољнијег окружења за развој пословања

 

СЕКЦИЈЕ

Удружење има 12 секција и то:

 1. Трговина
 2. Металопрерађивачка
 3. Електро
 4. Текстилна
 5. Грађевинска
 6. Секција путничког и теретног саобраћаја
 7. Прехрамбено-пољопривредна
 8. Дрвопрерађивачка
 9. Фризерска
 10. Агенције
 11. Угоститељство и туризам
 12. Остала произвоња и услуге

 

АКТИ УДРУЖЕЊА

Статут

Приступница