Историјат

Први пут се у Ужицу оснива Удружење занатлија вароши и среза Ужичког 1910. године, да би се 1925. основала ужичка занатска и набављачка кредитна задруга.

После другог светског рата приватни сектор се развијао без одређеног континуитета и не у складу са растућим потребама за занатским услугама.На укупан развој приватног занатства утицала је и пореска политика која није била у складу са потребама ове делатности.(Извор: „Ужице некад и сад“).

Удружење је уписано у Регистар општих удружења који води Регионална привредна комора Ужице, под бројем 04-370/1-89 од 19.јула 1989.године као Опште удружење самосталних привредника, да би због статусних промена  у облику статусног усклађивања са Законом о привредним коморама променило назив у Опште удружење предузетника Ужице и регистровано у Регистар који води регионална привредна комора под бројем 06-715/2-2002, 3. децембра 2002.године.

Сваки члан Удружења према делатности коју обавља, припада струковној секцији као облику рада и деловања, користећи притом остале органе Удружења:Скупштину, Управни одбор, Надзорни одбор и Секретар Удружења.

Удружење  се данас стара да својим радом свим својим  члановима, прузетницима и другим правним лицима пружи квалитетне консултантске услуге из области финансија, маркетинга, правне регулативе, пореске политике, система квалитета, регионалног развоја и развоја пољопривреде.