Услуге

  • Оснивање предузетничке радње
  • Оснивање привредног друштва
  • Добијање актуелних пословних информација на једном месту
  • Израда уговора о раду и пријава радника
  • Едукације
  • Консалтинг ( Маркетинг, Финансије, Менаџмент, Правни аспекти пословања, Израда бизнис плана, Истраживања, Стратешко планирање, Менторинг, Стручна подршка пословним удружењима и кластерима, Пословне базе, Пословно повезивање, Организовање сајмова, Промоције)